Baanverhuur

Soms zijn er wel eens leden die voor familie, collega's, buurt of vrienden graag een aantal uren enkele tennisbanen willen reserveren voor een toernooitje of om zomaar even te tennissen.
Onze vereniging wil hier graag aan meewerken, als de clubactiviteiten dit toelaten, maar er zijn wel enkele regels aan verbonden, t.w.:

1) De aanvraag moet door een lid gebeuren die ook zelf aanwezig is tijdens de activiteit.
2) De aanvraag moet minimaal 4 weken voor aanvang van de activiteit gedaan worden.
3) Er moeten minimaal 15 personen aan de activiteit deelnemen.
4) De aanvraag dien je in door een e-mail te sturen naar de secretaris:info@tpcboekel.nl
waarbij je de volgende gegevens doorgeeft:
• Naam lid TC Boekel
• Adres en woonplaats
• Bankrekeningnummer
• Aangeven hoeveel personen mee gaan doen en voor wie of wat het is.
 •Datum, begintijd, eindtijd en aantal banen dat je wilt reserveren.
5) Gebruik maken van de kantine bar is verplicht en hier wordt € 10 per uur voor in rekening gebracht.
De kantine (met een vrijwilliger van de barcommissie) is verplicht de gehele tijd geopend te zijn tijdens het gebruik van de tennisbanen.
De keuken wordt niet beschikbaar gesteld.
Onze club, de kantinecommissie, zorgt zelf voor bezetting van de bar.
6) De kosten voor het tennis worden geïncasseerd bij het lid en bedragen € 5 per persoon voor een dagpasje.
Dit geldt uiteraard alleen voor de deelnemers die geen lid zijn van TC Boekel.
7) Men zorgt zelf voor tennisballen en rackets.
8) De secretaris, waar de aanvraag binnen komt, reserveert de banen en neemt de reservering op in de activiteitenlijst.
9) Heb je nog vragen? Neem dan contact op via info@tpcboekel.nl
10) We wensen je een fijne tennisdag!

Met vriendelijke groet, Bestuur TC Boekel

 

Lidmaatschap Overzicht