Contributies en inschrijfgeld

De contributies voor senioren worden elk kalenderjaar tijdens de algemene ledenvergadering opnieuw vastgesteld en worden in februari voor het hele kalenderjaar geïncasseerd.
De contributies voor junioren worden elk jaar door het bestuur vastgesteld en lopen van september t/m augustus. Bij de junioren worden de contributies per kalendermaand geïncasseerd.

Contributie senioren:
De contributie voor heel 2023 bedraagt € 128,00.
Deze contributie is inclusief het KNLTB-lidmaatschap en de KNLTB-ledenpas ten bedrage van ongeveer € 20,00.

Contributie junioren:
Deze contributie is een “all-in”contributie per maand en is afhankelijk van het gekozen abonnement.

Contributie rustend lid:
De contributie voor een rustend lid (bijvoorbeeld in verband met een langdurige blessure) bedraagt € 20,00.

Inschrijfgeld:
Enkel bij senioren wordt bij nieuwe leden eenmalig inschrijfgeld ter hoogte van € 20,00 in rekening gebracht.

 

Lidmaatschap Overzicht