Lidmaatschappen

Lidmaatschap TC Boekel
Het lidmaatschap bij TC Boekel geeft een vrije toegang tot ons tennispark, de mogelijkheid om nagenoeg onbeperkt vrij te kunnen tennissen en de optie om deel te nemen aan door de club georganiseerde interne competities en toernooien. Alle leden van TC Boekel worden tevens ingeschreven bij de KNLTB, zodat ook deelname aan door de KNLTB georganiseerde competities en aan open toernooien (bij TC Boekel en ook bij andere tennisverenigingen) mogelijk is.

TC Boekel kent voor beginnende jeugd ook tijdelijke lidmaatschappen. Via deze lidmaatschappen kan deelgenomen worden aan specifiek op deze doelgroep toegespitste evenementen waarbinnen ook een aantal trainingslessen zijn opgenomen. Hiermee kunnen kinderen kennis maken met de tennissport en op deze manier te ervaren of zij het tennis een geschikte sport voor hen vinden.

TC Boekel kent meerdere vormen van lidmaatschap.
Zo zijn er doorlopende lidmaatschappen voor senioren en voor junioren en tijdelijke lidmaatschappen voor de beginnende jeugd.

Doorlopende lidmaatschappen:
De doorlopende lidmaatschappen voor senioren en junioren zijn de normale lidmaatschappen voor onze actieve tennissers. Dit lidmaatschap bij TC Boekel geeft een vrije toegang tot ons tennispark, de mogelijkheid om nagenoeg onbeperkt vrij te kunnen tennissen en de optie om deel te nemen aan door de club georganiseerde interne competities en toernooien. Alle leden van TC Boekel worden tevens ingeschreven bij de KNLTB, zodat ook deelname aan door de KNLTB georganiseerde competities en aan open toernooien (bij TC Boekel en ook bij andere tennisverenigingen) mogelijk is.

Voor senioren loopt het lidmaatschap per kalenderjaar. Dit lidmaatschap wordt zonder afmelding na elk kalenderjaar stilzwijgend met een jaar verlengd.

Voor junioren loopt het lidmaatschap van september t/m augustus van het daaropvolgende jaar. Deze lidmaatschappen onderkennen verschillende abonnementen (met of zonder training en met meer of minder deelname aan georganiseerde evenementen). Ook de lidmaatschappen bij de junioren worden zonder afmelding stilzwijgend elk jaar in september met een jaar verlengd. In september worden ook de junioren die daarvoor de leeftijd hebben automatisch overgezet naar de senioren.

In bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld bij langdurige blessures) is het mogelijk om het doorlopend lidmaatschap om te zetten naar een rustend lidmaatschap. Hiermee wordt je voor een beperkte periode een niet actief lid van onze tennisvereniging en kun je geen gebruik maken van de tennisbanen.
Voor het aanmelden als rustend lid of voor het weer aanmelden als actief lid volstaat een mail naar de ledenadministratie.

Tijdelijke lidmaatschappen:
De tijdelijke lidmaatschappen voor de beginnende jeugd zijn bedoeld om deze kinderen kennis te laten maken met de tennissport. Op deze manier kunnen zij zelf ervaren of zij het tennis een geschikte sport voor hen vinden.

Momenteel kennen wij twee verschillende tijdelijke lidmaatschappen voor de beginnende jeugd, namelijk het Jeugd Zomer Tennis (periode juni, juli en augustus) en het Tennis Op Proef (periodes september t/m januari en februari t/m juni). Tijdelijke lidmaatschappen worden na afloop van de betreffende periode automatisch beëindigd. Uiteraard hopen wij dat een tijdelijk lidmaatschap daarna wordt omgezet naar een doorlopend lidmaatschap.

Aanmelden voor lidmaatschap:
Aanmelden voor een (tijdelijk) lidmaatschap van onze tennisvereniging kan door het invullen van een van de online inschrijfformulieren. De ledenadministratie zal de aanmelding daarna verwerken.

Bij aanmelding voor een doorlopend lidmaatschap wordt het nieuwe lid tevens aangemeld bij de tennisbond en ontvangt vervolgens een op naam gestelde KNLTB-ledenpas.
Een nieuw tijdelijk lid wordt niet aangemeld bij de KNLTB, maar kan op aanvraag wel een tijdelijke ledenpas ter beschikking worden gesteld.

Aanmelden kan via deze pagina

Afmelden lidmaatschap:
Voor het afmelden als lid van onze vereniging volstaat een e-mail naar de ledenadministratie.

Afmelden van het senioren lidmaatschap dient uiterlijk op de laatste dag van het kalenderjaar te gebeuren. Mocht u zich in januari of februari nog afmelden dan wordt u € 20,00 in rekening gebracht voor de door ons gemaakte kosten aan de KNLTB, vermeerderd met 1 of 2 maanden contributie.
Bij opzegging vóór 1 juli van een actief lidmaatschap wegens bijzondere omstandigheden wordt € 50,00 contributie gerestitueerd. Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld een verhuizing naar een andere woonplaats of omdat tennissen vanwege fysieke problemen niet meer mogelijk is. Behalve bij bijzondere omstandigheden worden er geen reeds betaalde contributiegelden gerestitueerd.

Afmelden van het junioren lidmaatschap kan twee keer per jaar, te weten vóór 1 mei of vóór 1 november. Het lidmaatschap stopt dan respectievelijk per eind augustus of per eind februari. Het feit dat bij junioren ruim van tevoren dient te worden opgezegd heeft te maken met het vooraf moeten inkopen van de benodigde trainingscapaciteit.

Vragen:
Hebt u nog andere vragen met betrekking tot het lidmaatschap of alles wat daarmee samenhangt, neem dan rustig contact op met de ledenadministratie.

Ledenadministratie:
Caroline Tielemans
Telefoon: 06-53151831
E-mail leden@tpcboekel.nl

 

Lidmaatschap Overzicht