Respect.Boekel

Respect.Boekel: Samen, niemand buitengesloten!
 
Respect.Boekel streeft ernaar dat alle kinderen erbij horen en dat niemand
wordt buitengesloten.
Dit is waar het de Boekelse clubs, verenigingen, opvang en onderwijs om gaat.
Ieder kind verdient een plek waar het door volwassenen gezien en verstaan
wordt en waar het zich gelukkig kan voelen.
 
Ook TC Boekel is een Respectpunt!
 
De komende tijd zullen wij ons o.a. bezig blijven houden met het
samenwerken aan een fijne en goede sfeer binnen de vereniging waarbij
normen en waarden een belangrijk onderdeel zijn.
 
Laten we er gezamenlijk voor gaan: Samen, niemand buitengesloten!
 
Namens TC Boekel is Karin Kersten aanspreekpunt, zij is ook vertegenwoordigd in de ‘werkgroep
verenigingen’ vanuit Respect.Boekel.
Karin wordt ondersteund door Ellen Tielemans namens ons Whoznextteam.
 
Wil jij ook graag meedenken en meepraten over hoe respect nog meer onder de aandacht gebracht kan
worden?
Laat het ons even weten en stuur een mailtje naar: jeugdcommissie@tpcboekel.nl
 
Bestuur TC Boekel.
 
 
 
Hieronder is de beschrijving te downloaden:

Downloads:

Junioren Overzicht