Clubgeschiedenis

Hier leest u alles over de geschiedenis van TC Boekel.

Oprichting
Op 4 juni 1965 werd tennisvereniging Boekel informeel opgericht, officieel volgens de statuten op 24 juni 1965. De eerste tennisbaan was er overigens al eerder dan de tennisclub. De aanleg van de eerste Boekelse tennisbaan was een persoonlijk initiatief van de toenmalig burgemeester Ottow. Hij vond dat er meer aan sport gedaan moest worden in Boekel. Deze eerste tennisbaan lag vlakbij dorpshuis Nia Domo, midden in het dorp. Tot 1970 heeft de club op deze baan gespeeld. In dat jaar vroeg het toenmalige bestuur twee nieuwe banen aan bij de gemeente en een “clublokaal”.

Naar tennispark “De Donk”
De banen werden vrij snel aangelegd op het sportcomplex “De Donk” en als clublokaal werd een eenvoudig houten keetje geplaatst, waar het overigens altijd reuze gezellig was. Als iemand een douche wilde nemen, moesten eerst de kratjes bier uit de douche worden gehaald. In 1975 volgde de aanleg van de banen 3 en 4 en in 1976 verscheen de eerste jaargang van ons clubblad. In 1977 werd begonnen met de bouw van de tenniskantine; deze werd op 25 juni 1978 feestelijk geopend. In 1979 volgde de aanleg van de banen 5 en 6. Doordat het ledenaantal gestaag bleef groeien, wist het toenmalig bestuur de gemeente ervan te overtuigen dat er nog twee nieuwe tennisbanen nodig waren en korte tijd later werden de banen 7 en 8 aangelegd.

Aanpassing clubhuis
In 1981 werd de kantine verbouwd en gemoderniseerd. Het grote werk werd door een aannemer gedaan en het kleinere werk, zoals de aanleg van elektriciteit, het loodgieterwerk en het schilderswerk werd met inzet van veel leden gerealiseerd, zodat op 29 mei 1982 tijdens een officiële gelegenheid de banen 7 en 8, samen met de verbouwde kantine, feestelijk konden worden geopend door toenmalig burgemeester Pompen. In het voorjaar van 1986 waren de financiële middelen aanwezig om met hulp van de gemeente de banen 5 t/m 8 van een lichtinstallatie te voorzien; in het voorjaar van 1993 de banen 3 en 4 en in 1994 de banen 1 en 2, zodat nu alle banen voorzien zijn van verlichting. In maart 1992 werden alle banen voorzien van een beregeningsinstallatie. In 1995 werd bij de gemeente een aanvraag ingediend om te komen tot de aanleg van minstens 4 kunstgrasbanen en tot de verbouwing van de kantine. In juli 1996 keurde de gemeente een krediet goed voor de vervanging van alle 8 de gravelbanen door kunstgrasbanen en de vernieuwing van de kleedaccommodatie. De tennisclub zelf besloot tegelijkertijd het kantinedeel aan te passen.

Privatisering
Tevens stemde de gemeenteraad in met de privatisering van de tennisclub. Dankzij de geweldige inzet van een aantal leden beschikt TC Boekel vanaf april 1997 over een uitstekend tennispark met een prachtige kantine. Wij als tennisclub mogen met recht trots zijn op de accommodatie waarover we thans beschikken.

Nog meer leden
Daar waar het ledenaantal ook in de 21e eeuw gestaag bleef groeien, werd in 2013 in de jaarvergadering goedkeuring gevraagd voor de aanleg van de banen 9 en 10, zodat onze leden wat meer ruimte kregen om te tennissen. Doordat de vereniging nog nooit zo actief was met allerlei tennisactiviteiten, zoals tennistrainingen, toernooien en competities, werd deze uitbreiding destijds met open armen ontvangen door onze leden. In 2014 kreeg ons park dan ook in slechts 8 weken tijd een complete metamorfose. Naast de aanleg van nog eens 2 banen, werden alle andere banen voorzien van nieuwe kunstgrasmatten, nieuw hekwerk en nieuwe verlichting. Een jaar eerder werd de entree al volledig gerenoveerd. Met een compleet vernieuwd park en meer baancapaciteit, zou TC Boekel nog actiever worden en nog meer leden aantrekken, zo zou later blijken.

50-jarig bestaan
Op 24 juni 2015 bestond TC Boekel 50 jaar en dit werd op 28 juni 2015 gevierd door jong en oud. Een onvergetelijke dag werd op poten gezet en middels een spelletjesmiddag, een tennisdemonstratie door toptennissers en een grootse feestavond werd dit jubileum gevierd. Ook werd op deze dag een officieel tenue voor onze jeugdleden gepresenteerd.

Huidige situatie
Momenteel hebben we een zeer actieve vereniging, met meer dan 600 leden, waarvan zo’n 100 jeugdleden. Er zijn meer dan 60 vrijwilligers actief om allerlei activiteiten te organiseren en daarnaast zijn er enkele professionele trainers ingehuurd. TC Boekel probeert zich op elk vlak altijd te blijven ontwikkelen en dat lukt enkel met behulp van deze vrijwilligers. Onder het kopje ‘contact’ vind je enkele van deze vrijwilligers.

Clubinfo Overzicht