Aanmelden EHBO,AED of reanimatie cursus

Via info@tcboekel kun je je aanmelden voor een basis of herhalingscursus, zie onderstaande.

Belang van een AED. / Reanimatie

Elke dag sterven er in Nederland ongeveer 35 mensen door een hartstilstand !

Per Jaar krijgen ongeveer 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis.

Mensen die jij kunt redden als er een AED. in de buurt is en jij kunt reanimeren.

Binnen 6 minuten reanimeren en een AED gebruiken zorgt voor de grootste overlevingskans !

Wat is een AED?

Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. Een ingebouwde computer analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is een stroomstoot toe te dienen. Het apparaat geeft u via een ingebouwde computerstem opdracht om een stroomstoot toe te dienen of te starten met hartmassage en mond op mondbeademing. In een ingebouwd display kan men de gesproken opdracht ook aflezen. De AED leidt u op een veilige wijze door de reanimatie heen tot professionele hulpverleners het van u overnemen.

Reanimeren

Waarom is een training in het gebruik van een AED noodzakelijk?

De gebruiker van een AED zal in staat moeten zijn om de tekenen van een vermoedelijke hartstilstand te kunnen herkennen. Ook is het van belang te weten wanneer en hoe professionele hulp in te schakelen en hoe reanimatie toe te passen. Daarnaast is het belangrijk dat de gebruiker vertrouwd raakt met het apparaat dat hij/zij mogelijk zal moeten gaan gebruiken. Ook is het noodzakelijk de nodige theoretische kennis te bezitten over de achtergronden van een circulatiestilstand en het veilig gebruik van een AED.

Wij als EHBO. vereniging van Boekel - Venhorst verzorgen graag een cursus AED. & Reanimatie en de daarbij behorende vervolg / herhalingscursus.

Opgeven via onze club : info@tcboekel.nl

Nieuws Overzicht